1396/2/4 دوشنبه قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی وکارشناسی ارشد

از تاریخ 96/2/2 الی 96/2/18 می توانید نسبت به انتخاب محل ازمون خود مطابق با ظرفیت اعلامی در مراکز از مسیر زیر اقدام نمایید.

دانشجو --------->درخواست ها--------->انتخاب محل آزمون

توجه1:لازم به ذکر است دانشجویان بدهکار پس از 24 ساعت از زمان پرداخت شهریه قادربه انتخاب محل آزمون خود می باشند .

توجه 2: در مراکز تهران جنوب ، تهران شمال، تهران غرب و تهران شرق دانشجو هر رشته صرفاً مجاز به انتخاب رشته های همنام خود در هریک از این مراکز می باشد.

توجه 3: دانشجویان برون مرزی مجاز به انتخاب محل آزمون نمی باشند

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما