1396/2/20 چهارشنبه میزگردباعنوان تاثیر منفی ازدواج سفیددربنیان خانواده در دانشگاه پیام نور خورموج برگزار شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خورموج میزگردی باعنوان تاثیر منفی ازدواج سفید در بنیان خانواده توسط دانشجویان واساتید رشته حقوق در دانشگاه پیام نور برگزار شد.
آقای شجاعی نیا ازاساتید رشته حقوق بررسی مسائل تاثیرمنفی ازدواج سفید در بنیان خانواده پرداختند و بیان داشتند که عواملی باعث می شود که افراد به این نوع ازدواج تمایل نشان دهند، می توان اینگونه برشمرد1.تامین نیازهای جنسی ،عاطفی واقتصادی 2.سخت گیری والدین نسیت به ازدواج 3.فرار از مسولیت 4.اوضاع واحوالات جامعه (توقعات بالا)   5. فرار از مسئولیت 6. استقلال دختر وپسر 7. محدویت ها .در پایان پس از نتیجه گیری نسبت به بررسی راهکارهای که می توان اینگونه مشکلات راحل  نمود ؛1.ازبین بردن مشکل ازدواج 2.ترویج فرهنگ و زندگی سالم 3.آموزش دادن در دوره های راهنمایی ودبیرستان 4.تربیت صحیح فرزندان اشاره نمود.

                                   
                                  
                                 
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما