كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

                                    مسئول روابط عمومی

 

نام ونام خانوادگی

سید عبدالعلی فاطمی نژاد

رشته ومدرک

علوم قضائی - کارشناسی

سمت

روابط عمومی

پست الکترونیک

www.fateminejad61@gmail.com

شماره تماس

7735329580 داخلی101

 

1
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما