كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

 

 

                                              مدیر  امور فرهنگی        

 

نام و نام خانوادگی

سید عبدالعلی فاطمی نژاد

رشته مدرک

علوم قضایی- کارشناسی

سمت

مدیر امور فرهنگی

پست الکترونیکی

www.fateminejad61@gmail.com

شماره تماس

7735329580 داخلی101

 

1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما