كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

  

 

                                               اداری مالی                                                                                                            

 

نام و نام خانوادگی

حسن اسماعیلی

رشته مدرک

حسابداری- کارشناسی

سمت

مسئول اداری مالی

پست الکترونیکی

www.khormouj3126@yhoo.com

شماره تماس

7735329696 داخلی112

 

نام و نام خانوادگی

محمود صلحی راد

رشته مدرک

مدیریت بازرگانی-کارشناسی

سمت

کارپرداز

پست الکترونیکی

 

شماره تماس

77235359696داخلی 112

 

بيشتر
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما