كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

                          حراست فیزیکی

 

نام ونام خانوادگی

عبدالحمید اسکندری

رشته ومدرک

حقوق - کارشناسی

سمت

حراست فیزیکی

شماره تماس

7735329696

 

نام ونام خانوادگی

اکبرحیدری

رشته ومدرک

برق- دیپلم

سمت

حراست فیزیکی

شماره تماس

7735329695

 

بيشتر
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما