آموزش

 

نام و نام خانوادگی

اعظم دریاپرور

رشته مدرک

حقوق- کارشناسی

سمت

مسئول آموزش

پست الکترونیکی

www.daryaparvar5736@gmail.com

شماره تماس

7735329696 داخلی108

 

نام و نام خانوادگی

سکینه خالدی

رشته مدرک

زبان وادبیات و انگلیسی-کارشناسی ارشد

سمت

 کارشناس فارغ  التحصیلی

پست الکترونیکی

شماره تماس

77235359696داخلی 112

 

نام و نام خانوادگی

فاطمه محدثی نژاد

رشته مدرک

روابط عمومی- کارشناسی

سمت

 کارشناس برنامه ریزی

پست الکترونیکی

mohadseif@yhoo.com

شماره تماس

7735329696 داخلی105

 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما